02 jul 2018

Publieke parking is geopend

Op vrijdag 29 juni heeft Burgemeester Bart Somers de ondergrondse publieke parking -1 onder de Tinelsite officieel geopend. 124 publieke parkeerplaatsen zijn vanaf nu beschikbaar. Op niveau -2 worden 88 parkeerplaatsen voorzien die buurtbewoners kunnen aankopen (deze parking wordt later dit jaar opgeleverd). De overige parkeerplaatsen zijn voor de politie. De in- en uitrit bevinden zich in de Tinellaan.

“Parking Tinel is een schakel in een snoer van randparkings, waarmee we de parkeervraag in onze stad structureel willen beantwoorden. Eerder dit jaar namen we ook de ondergrondse parking Bruul in gebruik (351 PP). De werken voor 100 extra parkeerplaatsen op de Koningin Astridlaan zijn bezig en eind deze zomer openen we nog de grote ondergrondse stationsparking (2000 PP). Met de bestaande randparkings en nog te realiseren projecten zorgen we ervoor dat onze stad maximaal bereikbaar en ontsloten blijft voor bewoners en bezoekers”, zegt burgemeester Bart Somers.

De Tinellaan wordt in augustus aangepast zodat ook de wagens die van Nekkerspoel komen vlot de parking kunnen inrijden. Wagens die richting E19 willen rijden kunnen ook vlot doorsteken en op een veilige manier invoegen in het verkeer.
Voor voetgangers zijn er twee in- en uitgangen. Enerzijds is er Sjampetter midden op de site. Voorlopig is dit gebouw enkel te bereiken via de Kattenbleekstraat. In de toekomst kan je via het park naar alle richtingen. Anderzijds kan je de parking ook binnengaan en verlaten via de Van Busleydenstraat.

Gebruikers van de parking kunnen kiezen voor een parkeerticket of een abonnement.
Tarief kortparkeerders

1,6€/u van het 1e tot het 4e uur